hướng dẫn nộp phí thẩm định trực tuyến

Bước 1:
Doanh nghiệp nhận thông báo về phí thẩm định và chọn hình thức nộp phí trực tuyến.
Sau khi doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ sẽ nhận được thông báo về phí thẩm định hồ sơ.
Doanh nghiệp bấm vào nút "Nộp phí" ngay trên màn hình thông báo hoặc có thể vào trang cá nhân, chọn phần "Nộp phí thẩm định trực tuyến" để thực hiện thao tác.

Bước 2:
Doanh nghiệp xem thông tin và thực hiện nộp phí qua hệ thống KEYPAY.

nộp phí

Hệ thống trình bày số tiền phí thẩm định và số tiền phí sử dụng KEYPAY.
Doanh nghiệp bấm nút để thực hiện việc nộp phí.

Bước 3:
Doanh nghiệp chọn tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển tiền

keypay

Bước 4:
Doanh nghiệp điền thông tin tài khoản và thực hiện nộp phí

thông tin chủ thẻ

Xem tiếp: Hướng dẫn nộp lệ phí cấp số và nhận kết quả trực tuyến