TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
1 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Thực phẩm bổ sung: Kẹo dẻo canxi FUDKID HI CALCI
3786/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Hội chợ triển lãm
Kịch bản quảng cáo
2 Công ty Cổ phần HIROKI Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Happy Mom
10270/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt Quảng cáo bằng biển, bảng, panô Quảng cáo trên các website Quảng cáo bằng băng rôn Quảng cáo bằng màn hình điện tử Quảng cáo trên báo chí Quảng cáo trên tờ rơi. Quảng cáo trên vật dụng, vật thể di động, vật thể trên không. Quảng cáo trên cổng thông tin điện tử của Công ty, đơn vị làm dịch vụ quảng cáo. Quảng cáo trên tài liệu trong hội nghị, hội thảo
Kịch bản quảng cáo
3 công ty TNHH FOBIC Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Bách Niên Kiện
10188/2019/ĐKSP Quảng cáo trên đài phát thanh
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
4 Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Hà Vy Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Smen
9413/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Kịch bản quảng cáo
5 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH HÀ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KETO SLIM
 
10565/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo tại hội nghị, hội chợ, trung tâm triển lãm
Kịch bản quảng cáo