TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
1 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Thực phẩm bổ sung: Kẹo dẻo canxi FUDKID HI CALCI
3786/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Hội chợ triển lãm
Kịch bản quảng cáo
2 CÔNG TY TNHH ATOMY Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ATOMY HEMOHIM
8541/2018/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo trên tờ rơi, tạp chí, tạp chí nội bộ, áp phích, hộp đèn, túi sản phẩm, kệ trưng bày, miếng treo, vật thể phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác, cẩm nang giới thiệu sản phẩm, bảng quảng cáo ngoài trời, sản phẩm khuyến mãi, hội thảo, hội nghị.
Kịch bản quảng cáo
3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HEBIPHA Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Glugaz
2367/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Hội nghị, hội thảo; tờ rơi công chúng; kệ giá trưng bày; thùng xe di động, phương tiện giao thông; nhà chờ, sân bay, bến tàu, xe; báo điện tử, Internet
Kịch bản quảng cáo
4 Công ty TNHH Sản Xuất Trầm Hương Việt Nam Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ AGAR-HP
1119/2018/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Hội nghị, hội thảo, tờ rơi công chúng, kệ giá trưng bày, thùng xe di động, phương tiện giao thông, nhà chờ, sân bay, bến tàu, báo điẹn tử, internet.
Kịch bản quảng cáo
5 CÔNG TY TNHH ATOMY Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ATOMY PROBIOTICS 10 PLUS
8380/2018/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo trên tờ rơi, tạp chí, tạp chí nội bộ, áp phích, hộp đèn, túi sản phẩm, kệ trưng bày, miếng treo, vật thể phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác, cẩm nang giới thiệu sản phẩm, bảng quảng cáo ngoài trời, sản phẩm khuyến mãi, hội thảo, hội nghị.
Kịch bản quảng cáo