TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
1 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Thực phẩm bổ sung: Kẹo dẻo canxi FUDKID HI CALCI
3786/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Hội chợ triển lãm
Kịch bản quảng cáo
2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Thực phẩm chức năng: Cốm vi sinh Bio - acimin Gold
16676/2013/ATTP- XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
tờ rơi, tờ dán....
Kịch bản quảng cáo
3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO Thực phẩm chức năng: Sâm ALIPAS PLATINUM
26209/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Sâm ANGELA GOLD
19077/2015/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng JEX MAX
26208/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEWEL
23058/2015/ATTP-XNCB
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe WIT
23057/2015/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng : FAZ
25356/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng : OTIV
25358/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng LIC
926/2015/ATTP-XNCB
4 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHC-ÚC Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ não CHC GINKGO
21283/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo trên internet, trong hội nghị, hội thảo, bao bì quà tặng, vật liệu ngoài trời
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  Ebekid Plus
22402/2017/ATTP-XNCB
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ONAGIN FORTE
22403/2017/ATTP-XNCB
5 Công ty TNHH Dược phẩm Tuệ Đức Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tuệ Đức Bảo Ích Can
30333/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Hội thảo, hội nghị
Kịch bản quảng cáo