hướng dẫn nộp lệ phí cấp số và nhận kết quả trực tuyến

Bước 1:
Doanh nghiệp xem danh sách hồ sơ đang yêu cầu nộp lệ phí cấp số.
Sau khi hồ sơ được xử lý xong, doanh nghiệp sẽ nhận được yêu cầu nộp lệ phí cấp số xác nhận quảng cáo từ cục ATTP.
Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống, đi tới "Trang cá nhân" và chọn mục "Hồ sơ chờ nôp lệ phí cấp số như hình:

danh sách chờ nộp lệ phí

Bước 2 :
Doanh nghiệp xác nhận số tiền nộp lệ phí và thực hiện nộp trực tuyến
Từ danh sách hồ sơ chờ nộp lệ phí cấp số, doanh nghiệp click icon "Nộp lệ phí cấp số trực tuyến" để vào xem thông tin yêu cầu nộp lệ phí từ cục ATTP.
Doanh nghiệp nhập số tiền được yêu cầu vào ô "Số tiền" và click nút "Nộp phí trực tuyến".
Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các bước nộp lệ phí trên hệ thống KEYPAY (tham khảo phần Hướng dẫn nộp phí thẩm định trực tuyến)

nộp lệ phí

Hệ thống trình bày số tiền phí thẩm định và số tiền phí sử dụng KEYPAY.
Doanh nghiệp bấm nút để thực hiện việc nộp phí.

Bước 3:
Doanh nghiệp nhận kết quả trực tuyến Sau khi nộp lệ phí, cục ATTP sẽ gửi kết quả xử lý hồ sơ lên hệ thống cho doanh nghiệp có thể tải kết quả trực tuyến trên hệ thống.
Doanh nghiệp đi tới "Trang cá nhân", chọn mục "Hồ sơ đã trả kết quả"
Trên danh sách "Hồ sơ đã trả kết quả" doanh nghiệp click vào Số xác nhận quảng cáo để tải giấy xác nhận.
Doanh nghiệp có thể đi vào xem chi tiết hồ sơ bằng cách click icon "Tải kết quả" trong cột "Thao tác".

Danh sách hồ sơ đã trả kết quả

Bước 4:
Doanh nghiệp tải giấy xác nhận quảng cáo và nội dung quảng cáo Trên màn hình xem chi tiết kết quả hồ sơ, doanh nghiệp click số xác nhận quảng cáo để tải giấy xác nhận do cục ATTP cấp.
Doanh nghiệp click nội dung quảng cáo được cấp phép để xem lại nội dung quảng cáo.

kết quả

Bước 5:
Doanh nghiệp tra cứu lại hồ sơ đã được cấp phép. Từ trang chủ, doanh nghiệp click "Tra cứu" trên menu website để đi tới phần tra cứu hồ sơ đã được cấp phép.
Doanh nghiệp có thể tra cứu hồ sơ theo tên sản phẩm, tên công ty, số xác nhận được cấp.
Từ kết quả tìm kiếm, doanh nghiệp click số xác nhận quảng cáo để tải giấy xác nhận.
Doanh nghiệp có thể click vào "Nội dung quảng cáo được cấp phép" để xem nội dung quảng cáo sản phẩm.

tra cứu hồ sơ


Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến

Hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung, nộp phí cấp số và nhận kết quả

Hướng dẫn bổ sung hồ sơ.