hướng dẫn đăng ký tài khoản

Bước 1:
từ trang chủ hệ thống "Cấp giấy phép xác nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm", click nút “Đăng ký” như trong hình sau:

đăng ký

Bước 2:
Nhập thông tin để đăng ký như trong hình sau:

Những trường có dấu (*) là bắt buộc nhập
Những trường không có dấu (*) là có thể nhập hoặc không.

Sau khi nhập thông tin đúng đầy đủ, doanh nghiệp click nút “Đăng ký” ở dưới form thì sẽ hiện thông báo: Doanh nghiệp đăng ký thành công
Trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký không hợp lệ:
Trường bắt buộc nhập nhưng không nhập
Nhập không đúng định dạng: ngày tháng, nhập số…

Thì hệ thống sẽ thông báo đăng nhập không thành công và doanh nghiệp đang nhập sai ở đâu để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành việc đăng ký.

Doanh nghiệp có thể click nút “Hủy bỏ” để quay về trang chính.

đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp đăng ký xong, thì hệ thống quản trị bên Cục đã nhận được thông tin của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện công việc xác thực doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có thông tin hợp lệ thì hệ thống quản trị sẽ tự động gửi email tới mail đăng ký doanh nghiệp về thông tin tài khoản Nếu doanh nghiệp có thông tin không hợp lệ, hệ thông quản trị sẽ tự động hủy – hoặc sửa đổi, cập nhật sau khi gửi email yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin không chính xác.

Để hoàn thành doanh nghiệp phải đăng nhập lần đầu vào hệ thống và đổi mật khẩu.

Xem tiếp: Hướng dẫn đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến