TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
12891 Công ty Dược phẩm và Thương Mại Thành Công Dưỡng Nhan Hoa Phấn
3471/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Hội thảo,hội nghị
Kịch bản quảng cáo
12892 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Thực phẩm chức năng: TĐCARE
22238/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
12893 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ MINH Thực phẩm chức năng: KHANG NỮ ĐAN
6833/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên đài phát thanh
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
12894 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Thực phẩm chức năng: TĐCARE
22238/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên đài phát thanh
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
12895 Công ty TNHH ADC Thực phẩm chức năng: Kẹo ho Thảo Thanh
4840/2014/ATTP-XNCB Tờ rơi, tạp chí, báo, áp phíc, panô, poster, standee, banner
Kịch bản quảng cáo