TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
12816 Công ty TNHH Bel VIệt Nam Thực phẩm bổ sung: Phô mai la vache qui rit con bò cười
6238/2014/ATTP-TNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
12817 Công ty TNHH Thực phẩm chức năng LOHHA Thực phẩm chức năng: Viên nén Ích Nhuận Khang
6886/2014/ATTP-XNCB Báo giấy, đài báo, báo mạng, banner, potter, tờ rơi, áp phích
Kịch bản quảng cáo
12818 Công ty TNHH Bel VIệt Nam Thực phẩm bổ sung: Phô mai La Vache qui rit Con bò cười
6238/2014/ATTP-TNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
12819 Công ty cổ phần sữa Việt Nam Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu - Nhãn hiệu Vinamilk Ozela
7002/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
12820 Công ty TNHH Bel VIệt Nam Thực phẩm bổ sung: Phô mai La Vache qui rit Con bò cười
6238/2014/ATTP-TNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo