TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
12751 Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Nước khoáng có gas Thạch Bích
372/ATTP-TNCB Banner, Internet, pano ngoài trời, bảng hiệu, báo, tạp chí, bài viết trên báo, kệ trưng bày, bảng hiệu điểm phân phối, băng rôn, phướn
Kịch bản quảng cáo
12752 Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam Thực phẩm chức năng Kingphar Queen
27316/2013/ATTP-XNCB Báo giấy, báo mạng, tờ rơi, poster
Kịch bản quảng cáo
12753 Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Nước khoáng Thạch Bích
371/ATTP-TNCB Banner, Internet, pano ngoài trời, bảng hiệu, báo, tạp chí, bài viết trên báo, kệ trưng bày, bảng hiệu điểm phân phối, băng rôn, phướn
Kịch bản quảng cáo
12754 Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Thực phẩm bổ sung: Nước tăng lực LIONE
5327/2013/ATTP-XNCB Banner, Internet, pano ngoài trời, bảng hiệu, báo, tạp chí, bài viết trên báo, kệ trưng bày, bảng hiệu điểm phân phối, băng rôn, phướn
Kịch bản quảng cáo
12755 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM LONG Thực phẩm chức năng Bổ Gan Giải Độc Livsin 94 Forte
10/2013 Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi, tờ gấp cho công chúng
Kịch bản quảng cáo