TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
12681 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO Thực phẩm chức năng: Faz
15222/2013/ATTP-XNCB Túi nylon với thông tin sản phẩm Faz
Kịch bản quảng cáo
12682 CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐÔNG THÁI Thực phẩm chức năng: Viên nang cứng MegaBeauty Collagen
8730/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên báo chí
tờ rơi,
Kịch bản quảng cáo
12683 Công ty cổ phần Bảo Ngọc Việt-Úc  Thực phẩm chức năng: GOUT FOOD
27284/2013/ATTP-XNCB Ngoài trời, hội thảo, trên xe, tờ rơi, băng rôn, báo, baner, catalogue
Kịch bản quảng cáo
12684 Công ty cổ phần Bảo Ngọc Việt-Úc BẢO XUÂN HOÀN (thuộc nhóm thực phẩm chức năng)
27283/2013/ATTP-XNCB Ngoài trời, hội thảo, trên xe, tờ rơi, băng rôn, báo, baner, catalogue
Kịch bản quảng cáo
12685 Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương MEDIPHARCO - TENAMYD Thực phẩm chức năng Viên nang mềm Hoàng đế minh mạng - VNM
6200/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo