TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
12681 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỘC HƯNG THỊNH Thực phẩm chức năng: Red Ginseng for Children (Hàm lượng Saponin≥2mg/20ml)
19252/2013/ATTP-XNCB Wobbler
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm chức năng: Collagen Beauty
2954/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng: Co-Q10 ACE Capsule
2958/2014/ATTP-XNCB
12682 Công ty TNHH Nestlé Việt Nam Thực phẩm bổ sung Ngũ cốc ăn sáng Nestlé Koko Krunch
20593/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên cờ rung, cờ treo, áp phích, tờ rơi, các vật dụng quảng cáo khác
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bổ sung Ngũ cốc ăn sáng Nestlé Corn Flakes
1144/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung Ngũ cốc ăn sáng Nestlé Fitnesse & Fruit
8526/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung Ngũ cốc ăn sáng Nestlé Milo
28230/2013/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung Ngũ cốc ăn sáng Nestlé Koko Krunch Duo
8525/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung Ngũ cốc ăn sáng Nestlé Honey Stars
1142/2014/ATTP-XNCB
12683 Công ty cổ phần dược phẩm Phú Thọ Thực phẩm chức năng Kunni Omega-3 REG (Extra Strength Fish Oil)
1620/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm chức năng Kunni Omega-3 EC (Odorless Fish Oil)
783/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng Kunni SharKILA REG
1621/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng Kunni SharKILA EC
784/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng TPC Royal Jelly
3407/2012/YT-CNTC
Thực phẩm chức năng Kunni Gizoit 40
779/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng Kunni Aloeit 5000
780/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng Kunni Flexosy EZ
782/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng Kunni Calcium EXX
785/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng Kunni Coenzyme Q10
781/2014/ATTP-XNCB
12684 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỘC HƯNG THỊNH Thực phẩm chức năng: Co-Q10 ACE Capsule
2958/2014/ATTP-XNCB Decal dán và giấy ghi chú
Kịch bản quảng cáo
12685 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG NHÂN ĐƯỜNG VIỆT NAM Hải Thượng Phong Thấp Tán (thuộc nhóm thực phẩm chức năng).
14603/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo trên báo chí
tờ rơi
Kịch bản quảng cáo