TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
12676 Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Nam CANOVES  Thực phẩm chức năng: Viên giảm cân HCA
13687/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi, poster, tờ dán, ẩn phẩm
Kịch bản quảng cáo
12677 Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Dibetcare Gold
7476/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bổ sung: Diabetcare Gold - Hộp 200ml
14745/2014/ATTP-XNCB
12678 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật sinh vật Đại Thụ Thực phẩm chức năng: Tráng kiện Lục vị
14803/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, trên cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, tờ rơi, pano, trong hội nghị giơí thiêụ sản phẩm, trong hội thảo (cho, tặng, bán)
Kịch bản quảng cáo
12679 Công ty TNHH Thiên Dược TPCN Viên nang cứng Crilin
10793/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi
Kịch bản quảng cáo
12680 Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia Thực phẩm chức năng: Kiều Xuân
18149/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo