TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
12546 Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Thực phẩm chức năng: Tăng tuần hoàn não Ginkgo biloba 40 (viên bao phim)
4363/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo cho công chúng: Trên web, sách báo, tạp chí, tờ rơi, bảng, biển, pano, áp phích, băng rôn, vật thể phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác
Kịch bản quảng cáo
12547 Công ty Cổ phần Dầu cá Châu Á Thực phẩm bổ sung: Dầu ăn - dầu cá cao cấp RANEE bổ sung vitamin A 
16937/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
12548 công ty cổ phần quốc tế Việt Am Thực phẩm chức năng Extreme 5-HTP
26014/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
12549 Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES SA tại Hà Nội Thực phẩm bổ sung Similac Eye-Q 4
7719/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
12550 công ty cổ phần quốc tế Việt Am Thực phẩm chức năng Extreme Probiotic
26015/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo