TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
11901 CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR-AUSTRAPHARM MEMOLIFE-N: thuộc nhóm thực phẩm chức năng.
3409/2014/ATTP-XNCB Trên báo chí, tờ rơi, poster, internet
Kịch bản quảng cáo
11902 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoa Anh Thực phẩm chức năng: Kim Thận Bảo số 1
12388/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi
Kịch bản quảng cáo
11903 Công ty cổ phần Bảo Ngọc Việt-Úc VITAESTRA (thuộc nhóm thực phẩm chức năng)
27285/2013/ATTP-XNCB Ngoài trời, hội thảo, trên xe, tờ rơi, băng rôn, báo, baner, catalogue
Kịch bản quảng cáo
11904 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát Thực phẩm chức năng: Collagen ADIVA
3024/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
11905 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị lúa mì
2904/2014/ATTP-XNCB Báo chí
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị tảo biển
2905/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị rau cải
2906/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị bò bít tết
2907/2014/ATTP-XNCB