TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
11901 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đa Vi Minh Thực phẩm chức năng Bright Eyes
15456/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi, Poster, Pop-up, Standee
Kịch bản quảng cáo
11902 CÔNG TY CỔ PHẦN MULTRIUM VIỆT NAM Thực phẩm chức năng viên nén Nature’s blend stress formula with ZinC 
23134/2014/ATPP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
áp phích, tờ rơi, internet, trên phương tiện giao thông, trang web bán hàng, poster, banner.
Kịch bản quảng cáo
11903 Công ty cổ phần dược phẩm Quốc Gia Thực phẩm chức năng viên nang mềm CurminLead Sofgel
12710/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên đài phát thanh
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
11904 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế SQ Thực phẩm chức năng: Kinohimitsu Prowhite
20319/2014/ATTP - XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Hội thảo sản phẩm
Kịch bản quảng cáo
11905 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đa Vi Minh Thực phẩm chức năng E Fem
15465/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi, Poster, Pop-up, Standee
Kịch bản quảng cáo