TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
11686 Công ty TNHH Thực phẩm chức năng LOHHA Thực phẩm chức năng viên nang Tràng Phục Linh Fast
25663/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
11687 Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Thực phẩm chức năng viên nén: CỐT THOÁI VƯƠNG
17538/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
11688 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế SQ Thực phẩm chức năng: Kinohimitsu Collagen Activ (5,5g)
20325/2014/ATTP - XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Hội thảo sản phẩm
Kịch bản quảng cáo
11689 Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Việt Thực phẩm chức năng: Gold pharminz
12703/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi (leaflet), pốt xơ tơ (poster), hội chợ triển lãm,
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm chức năng: Ruta FOS
12706/2014/ATTP-XNCB
11690 Công ty cổ phần Dược Hadico  Viên nang O' Hara- thuộc nhóm thực phẩm chức năng.
8935/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Sách, tở rơi, hội chợ, hội nghị, hội thảo, triển lãm
Kịch bản quảng cáo