TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
11671 Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ và thương mại Nam Phương Thực phẩm chức năng viên nén Hộ Trí Vương
 
12/2015/ATTP -XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
11672 VPĐD Contract Manufacturing & Packaging Services Pty Ltd tại TP. Hồ Chí Minh Thực phẩm chức năng Imunor
 
13071/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi
Kịch bản quảng cáo
11673 Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Thực phẩm chức năng: Viên nang Nattospes
15649/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
11674 Văn phòng đại diện Danone Dumex (Malaysia) Sdn.Bhd tại Thành phố Hồ Chí Minh Thực phẩm bổ sung Aptamil 4 Growing up Milk cho trẻ từ 2-3 tuổi 
4149/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Kịch bản quảng cáo
11675 Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Thực phẩm chức năng: KIM MIỄN KHANG
17537/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo