TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
11666 Văn phòng đại diện Danone Dumex (Malaysia) Sdn.Bhd tại Thành phố Hồ Chí Minh Thực phẩm bổ sung Aptamil 4 Growing up Milk cho trẻ từ 2-3 tuổi 
4149/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Kịch bản quảng cáo
11667 CTY TNHH ĐÔNG DƯỢC VĨNH QUANG Thực phẩm chức năng: Xuân nữ bổ huyết Vĩnh Quang 
12579/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
11668 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU MỘC HOA TRÀM GALIMERIC- thuộc nhóm thực phẩm chức năng
8898/2014/ATTP-XNCB POSTER
Kịch bản quảng cáo
11669 CTY TNHH ĐÔNG DƯỢC VĨNH QUANG Thực phẩm chức năng Ganimo 
12581/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
11670 Văn phòng đại diện Danone Dumex (Malaysia) Sdn.Bhd tại Thành phố Hồ Chí Minh Thực phẩm bổ sung Aptamil 4 Growing up Milk cho trẻ từ 2-3 tuổi 
4149/2015/ATTP-XNCB Tờ rơi, leaflet
Kịch bản quảng cáo