TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
10641 CÔNG TY CỔ PHẦN MULTRIUM VIỆT NAM  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SUPER B COMPLEX WITH C
 
6925/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Áp phích, tờ rơi, poster, banner, trưng bày tại cửa hàng, quảng cáo trên tòa nhà, trên phương tiện giao thông.
Kịch bản quảng cáo
10642 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC VIỆT Thực phẩm chức năng: Bảo Nhi Đông Dược Việt
26837/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tài liệu dùng trong hội nghị hội thảo
Kịch bản quảng cáo
10643 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TRI THỨC Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên nang K-Lingzhi Gold Capsule (Polysaccharides: 5,82%)
13414/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi, catalogue, trang thông tin điện tử, ấn phẩm, tài liệu trong hội thảo, hội nghị, đào tạo.
Kịch bản quảng cáo
10644 CÔNG TY CỔ PHẦN MULTRIUM VIỆT NAM  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MAGNESIUM FIZZ- PLUS (Dạng bột)
 
5743/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Áp phích, tờ rơi, poster, banner, trưng bày tại cửa hàng, quảng cáo trên tòa nhà, trên phương tiện giao thông.
Kịch bản quảng cáo
10645 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM THUẬN PHONG Thực phẩm chức năng Bổ Thận Trùng Thảo Khang
2658/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo