TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
10641 Công ty TNHH FrienslandCampina Việt Nam Sữa tiệt trùng có đường hiệu Dutch Lady - dạng hộp giấy
2580/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
Sữa tiệt trùng không đường hiệu Dutch Lady - dạng hộp giấy
2578/2014/ATTP-XNCB
Sữa tiệt trùng sôcôla hiệu Dutch Lady - dạng hộp giấy
2579/2014/ATTP-XNCB
Sữa tiệt trùng vị dâu hiệu Dutch Lady - dạng hộp giấy
2581/2014/ATTP-XNCB
Sữa tiệt trùng có đường hiệu Dutch Lady - dạng hộp giấy
2592/2014/ATTP-XNCB
Sữa tiệt trùng vị dâu hiệu Dutch Lady - dạng hộp giấy
2594/2014/ATTP-XNCB
Sữa tiệt trùng sôcôla hiệu Dutch Lady - dạng hộp giấy
2593/2014/ATTP-XNCB
10642 Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan Nước tương Tam Thái Tử Nhất Ca
2021/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên Poster
Kịch bản quảng cáo
10643 Công ty cổ phần sữa Việt Nam Thực phẩm bổ sung: Sữa tươi tiệt trùng ít đường-Nhãn hiệu Vinamilk
4047/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
Thực phẩm bổ sung: Sữa tươi tiệt trùng không đường-Nhãn hiệu Vinamilk
4562/2014/ATTP-XNCB
10644 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thực phẩm chức năng: MEGA WE CARE MAXX OMEGA 3
3433/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi, cẩm nang, bảng quảng cáo, vật phẩm quảng cáo, bảng đèn, áp phích, internet, vật thể di động, túi bọc hàng mẫu, túi đựng
Kịch bản quảng cáo
10645 Công ty cổ phần sữa Việt Nam Thực phẩm bổ sung: Sữa tươi tiệt trùng ít đường-Nhãn hiệu Vinamilk
4047/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
Thực phẩm bổ sung: Sữa tươi tiệt trùng không đường-Nhãn hiệu Vinamilk
4562/2014/ATTP-XNCB