TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
1 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Thực phẩm bổ sung: Kẹo dẻo canxi FUDKID HI CALCI
3786/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Hội chợ triển lãm
Kịch bản quảng cáo
2 Công Ty TNHH Dược Phẩm Glomed Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Men Vitality
8780/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
- Tờ thông tin cho cán bộ y tế - Quảng cáo, tờ thông tin sản phẩm cho người dùng
Kịch bản quảng cáo
3 Công Ty TNHH Dược Phẩm Glomed Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Cordyceps
8816/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
-Tờ thông tin cho cán bộ y tế - Quảng cáo, tờ thông tin sản phẩm cho người dùng
Kịch bản quảng cáo
4 Công Ty TNHH Dược Phẩm Glomed Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Men Vitality
8780/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
- Tờ thông tin cho cán bộ y tế - Quảng cáo, tờ thông tin sản phẩm cho người dùng
Kịch bản quảng cáo
5 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC BẢO CHÂU Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thông Huyết Thảo
9761/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo trên mạng xã hội, tờ rơi, poster, ấn phẩm, dán thành xe buýt
Kịch bản quảng cáo