TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
12891 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ÍCH PHÚ Thực phẩm chức năng: UBB® CINNAMON CAP
12615/2014/ATTP-XNCB Tờ rơi, sách, báo, tạp chí, poster và panô ngoài trời cho công chúng. Trang thông tin điện tử, website của doanh nghiệp, website của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác. Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, vật thể phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể quảng cáo, vật thể di động khác. Phương tiện giao thông. Hội chọ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.
Kịch bản quảng cáo
12892 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Thực phẩm chức năng: TĐCARE
22238/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
12893 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ÍCH PHÚ Thực phẩm chức năng: UBB® VEIN TAB
12616/2014/ATTP-XNCB Tờ rơi, sách, báo, tạp chí, poster và panô ngoài trời cho công chúng. Trang thông tin điện tử, website của doanh nghiệp, website của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác. Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, vật thể phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể quảng cáo, vật thể di động khác. Phương tiện giao thông. Hội chọ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.
Kịch bản quảng cáo
12894 Công ty Dược phẩm và Thương Mại Thành Công Dưỡng Nhan Hoa Phấn
3471/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Hội thảo,hội nghị
Kịch bản quảng cáo
12895 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Thực phẩm chức năng: TĐCARE
22238/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo