TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
11 CÔNG TY TNHH KORENA COSMETICS Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Multi COLLAGEN Co - Q10
12899/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
tờ rơi, banner, poster
Kịch bản quảng cáo
12 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG XANH Thực phẩm bảo vệ sức khỏe STRONG CALCIUM 600MG TABLETS
4357/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Hội nghị, hội thảo; tờ rơi công chúng; poster, kệ giá trưng bày; thùng xe di động, phương tiện giao thông; nhà chờ, sân bay, bến tàu, xe; báo điện tử
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HAEMOVIT PLUS CAPSULES
5023/2019/ĐKSP
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PREGNAZON TABLETS
4558/2019/ĐKSP
13 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG XANH Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BABYVIT LIQUID DROPS
4555/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Hội nghị, hội thảo; tờ rơi công chúng; poster, kệ giá trưng bày; thùng xe di động, phương tiện giao thông; nhà chờ, sân bay, bến tàu, xe; báo điện tử
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe STRONG CALCIUM 600MG TABLETS
4357/2019/ĐKSP
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe JUNIOR-VIT CHEWABLE TABLETS
10338/2018/ĐKSP
14 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HÀN - Ý Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nano canxi Canxigold
Số: 12417/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo trên các mạng xã hội như Facebook, zalo, Instagram, webtretho, lamchame, vatgia, zingme......
Kịch bản quảng cáo
15 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC PHẨM HẬU GIANG PHARMA Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: HG NATURE LIVER ONE
13260/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo trên Facebook, internet, zalo, viber
Kịch bản quảng cáo