TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
12896 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ MINH Thực phẩm chức năng: KHANG NỮ ĐAN
6833/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên đài phát thanh
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
12897 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Thực phẩm chức năng: TĐCARE
22238/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên đài phát thanh
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
12898 Công ty TNHH ADC Thực phẩm chức năng: Kẹo ho Thảo Thanh
4840/2014/ATTP-XNCB Tờ rơi, tạp chí, báo, áp phíc, panô, poster, standee, banner
Kịch bản quảng cáo
12899 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Thực phẩm chức năng: Xích thố vương
8041/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên đài phát thanh
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo