TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
11676 Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Thực phẩm chức năng: HOÀNG THẤP LINH
7259/2012/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
11677 CTY TNHH ĐÔNG DƯỢC VĨNH QUANG thực phẩm chức năng DATAVI 
12582/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
11678 Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Thực phẩm chức năng: HOÀNG THỐNG PHONG
17539/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
11679 CÔNG TY TNHH IN DI CO Thực phẩm chức năng viên nén sủi GREATBULLZ
4988/2012/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
11680 Công ty TNHH Nestlé Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc: Bột ăn dặm Nestlé CERELAC Gà hầm cà rốt
16396/2014/ATTP-TNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo