TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
11676 Công ty cổ phần Bảo Ngọc Việt-Úc  Thực phẩm chức năng: GOUT FOOD
27284/2013/ATTP-XNCB Ngoài trời, hội thảo, trên xe, tờ rơi, băng rôn, báo, baner, catalogue
Kịch bản quảng cáo
11677 Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương MEDIPHARCO - TENAMYD Thực phẩm chức năng Viên nang mềm Hoàng đế minh mạng - VNM
6200/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
11678 Công ty cổ phần Bảo Ngọc Việt-Úc VITAESTRA (thuộc nhóm thực phẩm chức năng)
27285/2013/ATTP-XNCB Ngoài trời, hội thảo, trên xe, tờ rơi, băng rôn, báo, baner, catalogue
Kịch bản quảng cáo
11679 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát Thực phẩm chức năng: Collagen ADIVA
3024/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
11680 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị lúa mì
2904/2014/ATTP-XNCB Báo chí
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị tảo biển
2905/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị rau cải
2906/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị bò bít tết
2907/2014/ATTP-XNCB