TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
11676 Công ty cổ phần sữa Việt Nam Thực phẩm bổ sung : Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đang tăng trưởng từ 2 - 4 tuổi Nhãn hiệu Dielac Alpha Gold Step 4 (Hộp thiếc)
8810/2014/ATTP - XNCB Quảng cáo tờ rơi, Quảng cáo bọc ngoài lốc sữa
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bổ sung : Sữa uống dinh dưỡng Nhãn hiệu Dielac Alpha Gold
4455/2015/ATTP - XNCB
11677 Công ty cổ phần sữa Việt Nam Thực phẩm bổ sung : Sản phẩm dinh dưỡng Nhãn hiệu OPTIMUM GOLD 4
1544/2015/ATTP - XNCB Quảng cáo Hanger
Kịch bản quảng cáo
11678 Công ty cổ phần sữa Việt Nam Thực phẩm bổ sung : Sản phẩm dinh dưỡng Nhãn hiệu OPTIMUM GOLD 4
1544/2015/ATTP - XNCB Quảng cáo Standee
Kịch bản quảng cáo
11679 Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Bảo Phúc Thực phẩm chức năng GINKMIXTON
1 Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi, Poster, Áp phíc, Banner, Bảng, Biển, Panô, Giá kệ kê hàng, Vật thể di động, Vật dụng, Internet, Website công ty, tài liệu trong hội thảo, hội nghị...
Kịch bản quảng cáo
11680 Công ty TNHH FrienslandCampina Việt Nam Ovaltine - Thức uống lúa mạch hương vị sôcôla dạng hộp giấy
28005/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo