TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
11431 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO Thực phẩm chức năng: FAZ
15222/2013/ATTP-XNCB Túi nylon với thông tin sản phẩm FAZ
Kịch bản quảng cáo
11432 Công ty TNHH DKSH Việt Nam Thực phẩm chức năng: Combif AR
9573/2012/YT-CNTC Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Vật thể phát quang,kệ trưng bày
Kịch bản quảng cáo
11433 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO Thực phẩm chức năng: Viên nang LIC
11698/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi, áp phích, bảng hiệu, pano, băng rôn, vật thể phát quang, vật thể trên không, phương tiện giao thông, vật thể di động, báo điện tử, website của công ty, hội thảo, hội nghị khách hàng, trưng bày bảng biểu, hình ảnh quảng cáo trong nhà thuốc, hiệu thuốc
Kịch bản quảng cáo
11434 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN PHÚC Thực phẩm chức năng: GINKGOMIN PLATINUM
6935/2012/YT-CNTC Quảng cáo tờ rơi, báo chí, Internet, poster, banner, biển ngoài trời, trên các ấn phẩm, vật dụng truyền thông
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm chức năng: Ginkgomin Plus
17246/2013/ATTP-XNCB
Thực phẩm chức năng:Ginkgomin Gold 1
17245/2013/ATTP-XNCB
11435 Công ty cổ phần sữa Việt Nam Thực phẩm bổ sung : Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đang tăng trưởng từ 2-4 tuổi - Nhãn hiệu Dielac Alpha Gold Step 4 (Hộp thiếc)
8810/2014/ATTP - XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo