TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
11431 Công ty TNHH Tuệ Linh Thực phẩm chức năng: Viên nén giải độc gan Tuệ Linh 
6494/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
phương tiện giao thông, xebus, poster, banner, vật thể phát quang, vật thể trên không, vật thể di động, báo điện tử, internet, website của công ty, tài liệu dùng trong hội thảo, hội nghị khách hàng, trưng bày bảng biểu, hình ảnh quảng cáo trong nhà thuốc, hiệu thuốc.
Kịch bản quảng cáo
11432 Công Ty TNHH Dược Phẩm Lạc Việt Thực phẩm chức năng HEPCURE-SST
18614/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên tờ rơi
Kịch bản quảng cáo
11433 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THĂNG LONG Thực phẩm chức năng : Nutrition 01
13295/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Kịch bản quảng cáo
11434 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG THĂNG LONG Thực phẩm chức năng Viên tiểu đêm Phúc Lộc Thọ
3424/2014/ ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
11435 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THĂNG LONG Thực phẩm chức năng : Nutrition 03
13293/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo