TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
10841 Công Ty TNHH Dược Phẩm Lạc Việt Thực phẩm chức năng SILVERVITA FORT
18613/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên tờ rơi
Kịch bản quảng cáo
10842 Công ty TNHH ViTa Health Việt Nam Thực phẩm chức năng: VitaHealth Gluta White Plus
14315/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng tờ rơi, áp phích, quảng cáo trên báo in, báo điện tử, quảng cáo trên Gimmick, quảng cáo trên mạng xã hội
Kịch bản quảng cáo
10843 CÔNG TY CỔ PHẦN VISI VIỆT NAM Thực phẩm chức năng: VÍSI TRÍMMA
21127/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Hội thảo, Hội nghị
Kịch bản quảng cáo
10844 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Y Tế Và Hóa Chất VQTECH Thực phẩm chức năng : Natto - Best Q10 (dạng viên nang cứng)
15997/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
10845 Công Ty TNHH Dược Phẩm Lạc Việt Thực phẩm chức năng HEPCURE-SST
18614/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên tờ rơi
Kịch bản quảng cáo