TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
10841 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát Thực phẩm chức năng: Collagen ADIVA
3024/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
10842 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị lúa mì
2904/2014/ATTP-XNCB Báo chí
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị tảo biển
2905/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị rau cải
2906/2014/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung: Bánh Cracker AFC dinh dưỡng vị bò bít tết
2907/2014/ATTP-XNCB
10843 Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam Thực phẩm chức năng An cung thanh tâm hoàng
7407/2014/ATTP-XNCB Báo giấy, báo mạng, tờ rơi, poster
Kịch bản quảng cáo
10844 Công ty cổ phần dược phẩm Glomed Thực phẩm chức năng viên nang: Calsea
8571/2013/ATTP-XNCB Đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, tạp chí, tờ rơi, poster, áp phích, bảng, biển, pano, kệ trưng bày, băng dựng
Kịch bản quảng cáo
10845 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Tây Thực phẩm chức năng: viên nén Ích Tâm Khang
17533/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên đài phát thanh
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo