TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
10446 Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi NƯỚC YẾN NGÂN NHĨ
09/2013/YTQNg-TNCB Banner, Internet, pano ngoài trời, bảng hiệu, báo, tạp chí, bài viết trên báo, kệ trưng bày, bảng hiệu điểm phân phối, băng rôn, phướn
Kịch bản quảng cáo
10447 Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Nước khoáng chanh muối Thạch Bích có gaz
5329/2013/ATTP-TNCB Banner, Internet, pano ngoài trời, bảng hiệu, báo, tạp chí, bài viết trên báo, kệ trưng bày, bảng hiệu điểm phân phối, băng rôn, phướn
Kịch bản quảng cáo
10448 Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Nước uống đóng chai Quater
5105/ATTP-TNCB Banner, Internet, pano ngoài trời, bảng hiệu, báo, tạp chí, bài viết trên báo, kệ trưng bày, bảng hiệu điểm phân phối, băng rôn, phướn
Kịch bản quảng cáo
10449 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Hải Anh Tam thất - Tỏi đen Antiuta (thuộc nhóm thực phẩm chức năng)
9370/2014/ATTP-XNCB Sách, cẩm năng, báo viết, tạp chí, tờ rơi, áp phích, bảng hiệu, pano, băng rôn, vật thể phát quang, vật thể trên không, phương tiện giao thông, vật thể di động, tự giới thiệu, kệ trưng bày, vật dụng trưng bày tại nhà thuốc, tổ chức hội thảo, hội nghị
Kịch bản quảng cáo
10450 Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Nước khoáng chanh Thạch Bích có gaz
5328/2013/ATTP-TNCB Banner, Internet, pano ngoài trời, bảng hiệu, báo, tạp chí, bài viết trên báo, kệ trưng bày, bảng hiệu điểm phân phối, băng rôn, phướn
Kịch bản quảng cáo