TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
10446 Công ty TNHH Fonterra Brands (Việt Nam) Thực phẩm bổ sung Anlene Gold với Bonemax hương Vanilla - Hộp giấy
10875/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
10447 Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng GrowPlus+ - Dinh dưỡng đặc trị cho trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi (dành cho trẻ trên 2 tuổi) - Hộp 400g
15472/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo ngoài trời
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng GrowPlus+ - Dinh dưỡng đặc trị cho trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi (dành cho trẻ trên 2 tuổi) - lon 400g, lon 900g
15478/2013/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng GrowPlus+ - Dinh dưỡng đặc trị giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh (dành cho trẻ trên 2 tuổi) - Hộp 400g
15477/2013/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng GrowPlus+ - Dinh dưỡng đặc trị giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh (dành cho trẻ trên 2 tuổi) - Lon 400g, lon 900g
15475/2013/ATTP-XNCB
10448 Công ty TNHH Fonterra Brands (Việt Nam) Thực phẩm bổ sung Anlene Gold với Bonemax hương Vanilla - Hộp giấy
10875/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
10449 Công ty TNHH Genesis PURE Việt Nam Thực phẩm chức năng Bột Mila
5224/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Trên tờ rơi và in ấn trên vật dụng khác
Kịch bản quảng cáo
10450 Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Thực phẩm bổ sung: Sữa bột dinh dưỡng Nuvita Grow - Lon 400g, lon 900g
14738/2014/ATTP-XNCB Bài viết PR báo
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bổ sung: Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nuvita Grow có đường
14742/2014/ATTP-XNCB