TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
10281 Công ty cổ phần sữa Việt Nam Thực phẩm bổ sung : Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đang tăng trưởng từ 2 - 4 tuổi - Nhãn hiệu Dielac Alpha Gold Step 4 (Hộp thiếc)
8810/2014/ATTP - XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
Thực phẩm bổ sung : Sữa uống dinh dưỡng cho trẻ 3 tuổi trở lên - Nhãn hiệu Dielac Alpha Gold 3 +
17654/2014/ATTP - XNCB
10282 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THẢO DƯỢC VIỆT NAM Thực phẩm chức năng: Viên nang Hamomax
14731/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
10283 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC TĐCARE
22258/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi, tờ dán
Kịch bản quảng cáo
10284 Công ty Ajinomoto Việt Nam Hạt nêm Aji ngon Canxi
13277/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
10285 Công ty TNHH Nestlé Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng S-26 Promise Gold
6560/2014-ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo trên giá,kệ,bục trưng bày sản phẩm, cờ rung,cờ treo,tờ rơi,facebook,cửa hàng,cửa hiệu,các vật dụng,vật phẩm quảng cáo khác
Kịch bản quảng cáo