TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
10281 Công ty cổ phần sữa Việt Nam Thực phẩm bổ sung : Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đang tăng trưởng từ 2 - 4 tuổi - Nhãn hiệu Dielac Alpha Gold Step 4 (Hộp thiếc)
8810/2014/ATTP - XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
10282 Công ty TNHH Dược Phẩm VNP Thực phẩm chức năng: Bominity
5824/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
10283 Công ty TNHH TM Dược phẩm Bình Nguyên Thực phẩm bổ sung: MEGA PRO PLUS
3057/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo trên báo chí
Tờ rơi, internet, poster
Kịch bản quảng cáo
10284 Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Enfagrow A+4 vị Vanilla (hộp thiếc 400g, 900g)
24358/2013/ATTP-TNCB Quảng cáo trên báo, tạp chí, sản phẩm trên mạng Internet, cẩm nang, tài liệu, bảng đèn, bảng quảng cáo các loại, pano, hình mẫu, các vật phẩm in ấn dán trên kệ và tủ trưng bày và bán hàng, bảng hiệu, vật dụng quảng cáo trên kệ, mái che, tủ, quầy thu ngân, dù che, ghế đá, áp phích, tờ rơi, sách mỏng in, lịch, màn sau sân khấu, cờ, phướn, băng rôn, bong bóng, bàn, ghế, nón, viết, sổ tay, đồng hồ, áo mưa, túi xách và trên những vật phẩm khác...
Kịch bản quảng cáo
Sản phẩm dinh dưỡng Enfagrow A+4 vị Vanilla (hộp giấy 40g, 200g, 650g)
24357/2013/ATTP-TNCB
10285 Công ty cổ phần dược phẩm Glomed Thực phẩm chức năng Viên bao phim Glociten MSM
8570/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo