TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
10096 CÔNGTY TNHH WORLD NETS VIỆT NAM Wo drtea: thuộc nhóm thực phẩm chức năng.
25856/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
10097 CÔNGTY TNHH WORLD NETS VIỆT NAM WO SKIN: thuộc nhóm thực phẩm chức năng.
16745/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
10098 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO Thực phẩm chức năng: FAZ
15222/2013/ATTP-XNCB Túi nylon với thông tin sản phẩm FAZ
Kịch bản quảng cáo
10099 Công ty TNHH DKSH Việt Nam Thực phẩm chức năng: Combif AR
9573/2012/YT-CNTC Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Vật thể phát quang,kệ trưng bày
Kịch bản quảng cáo
10100 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO Thực phẩm chức năng: Viên nang LIC
11698/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi, áp phích, bảng hiệu, pano, băng rôn, vật thể phát quang, vật thể trên không, phương tiện giao thông, vật thể di động, báo điện tử, website của công ty, hội thảo, hội nghị khách hàng, trưng bày bảng biểu, hình ảnh quảng cáo trong nhà thuốc, hiệu thuốc
Kịch bản quảng cáo