TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
6 Công ty Cổ phần tập đoàn Liên Kết Việt Nam Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cardiopro Plus
7566/2018/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Hội nghị, hội thảo, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet.
Kịch bản quảng cáo
7 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THẮNG Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: CANXI PLUS
2272/2019/ĐKSP Quảng cáo trên báo chí
Sách, tạp chí, tờ rơi, paster, áp phích, xê ôtô, internet
Kịch bản quảng cáo
8 HỘ KINH DOANH BẢO ANH DƯỢC HÃNG Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: THANH KHÁI HOÀN
8544/2018/ĐKSP Quảng cáo trên poster, tờ rơi, tờ dán, áp phích 2.Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt. 3.Quảng cáo bằng biển, bảng, pano. 4.Quảng cáo trên các website. 5.Quảng cáo bằng băng rôn. 6.Quảng cáo bằng màn hình điện tử. 7.Quảng cáo trên báo chí. 8.Vật thể phát quang, vật thể trên không, phương tiện giao thông, vật thể di động, báo điện tử, hội thảo, hội nghị khách hàng, trưng bày bảng biểu, hình ảnh quảng cáo trong nhà thuốc, hiệu thuốc.
Kịch bản quảng cáo
9 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN PHÚ NAM Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Canxinano D-A Dưỡng Sinh
7276/2018/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Poster, brochure, internet, tờ rơi, tạp chí, trong hội nghị, hội thảo
Kịch bản quảng cáo
10 Công ty Cổ phần Dân Khang Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MARYLIN
16564/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo