TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
6 CÔNG TY TNHH FKC INTERNATIONAL VIỆT NAM THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE REGENESIS
12368/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo trên tờ rơi giới thiệu sản phẩm
Kịch bản quảng cáo
7 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM HOÀN Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chousei Men 
3726/2019/ĐKSP Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
8 CÔNG TY TNHH FKC INTERNATIONAL VIỆT NAM THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE NOON LIGHT
11132/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo trên tờ rơi giới thiệu sản phẩm
Kịch bản quảng cáo
9 CÔNG TY TNHH FKC INTERNATIONAL VIỆT NAM THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE MORNING POWER
12095/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo trên tờ rơi giới thiệu sản phẩm
Kịch bản quảng cáo
10 CÔNG TY TNHH FKC INTERNATIONAL VIỆT NAM THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE INGENIUM
11130/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo trên tờ rơi giới thiệu sản phẩm
Kịch bản quảng cáo