TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
6 CÔNG TY TNHH RIPPLE VIỆT NAM Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết Ngọc Thanh
8418/2018/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Hội nghị, hội thảo; tờ rơi công chúng; kệ giá trưng bày; thùng xe di động, phương tiện giao thông; nhà chờ, sân bay, bến tàu, xe; báo điện tử, Internet
Kịch bản quảng cáo
7 CÔNG TY TNHH EKUBERG PHARMAVIỆT NAM Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:  Morningkids Increase Height
5651/2018/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo trên Internet trên phương tiện giao thông,trang website bán hàng, poster, các dụng cụ vật liệu, chất liệu có thể in ấn (áo mưa, bút, túi sách, cốc, chén)
Kịch bản quảng cáo
8 Công ty TNHH Bayer Việt Nam Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Berocca Performance Fizzy Melt
47557/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo tại hội nghị, hội thảo, in ấn tờ rơi, áp phích, quảng cáo trên vật phẩm và các phương tiện quảng cáo khác
Kịch bản quảng cáo
9 Công ty TNHH Bayer Việt Nam Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Berocca Performance Fizzy Melt
47557/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
In ấn tờ rơi, áp phích, quảng cáo trên vật phẩm và các phương tiện quảng cáo khác
Kịch bản quảng cáo
10 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN HÀ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chiết xuất mầm đậu nành phạm gia Gold 3+
6980/2018/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Tờ rơi, cổng thông tin
Kịch bản quảng cáo