TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
6 Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIDIPLEX
4967/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Kịch bản quảng cáo
7 Công ty Cổ phần thương mai POLVITA Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LIQUID CALCIUM
7030/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo trong hội nghị, hội thảo
Kịch bản quảng cáo
8 Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nga Phụ Khang
5378/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo trên các vật dụng di động khác
Kịch bản quảng cáo
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NAM VIỆT Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Special Kid Calcium Vitamine D
8820/2018/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Kịch bản quảng cáo
10 Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOKMINSENG
4966/2019/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Kịch bản quảng cáo