TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
9886 Công ty cổ phần dược phẩm ampharco u.s.a Thực phẩm chức năng: Evipure 4flex
931/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo trên phương tiện giao thông: ô tô
Kịch bản quảng cáo
9887 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM Thực phẩm bổ sung: HẠT NÊM KNORR THỊT THĂN XƯƠNG ỐNG & TỦY BỔ SUNG VITAMIN A.
2570/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
9888 Công ty TNHH Dược Phẩm VNP Thực phẩm chức năng Viên nang Perfect skin hydro- complex
14634/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
9889 Công ty cổ phần dược Miền Nam thực phẩm chức năng Viên Happoutake
23173/2013/ATTP-XNCB Poster
Kịch bản quảng cáo
9890 Công Ty TNHH DP HARIFO Thực phẩm chức năng Long cốt tiên
13998/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tạp chí, Cẩm nang, Tờ rơi, poster, Kệ trưng bay, banner. Báo điện tử, Báo giấy.
Kịch bản quảng cáo