TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
9641 Công ty TNHH FRIESLANDCAMPINA HÀ NAM Dutch Lady Mama cho mẹ mang thai dạng hộp thiếc
26558/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Trên các vật dụng bán hàng
Kịch bản quảng cáo
Dutch Lady Khám Phá - Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 2-4 tuổi dạng hộp thiếc
26555/2013/ATTP-TNCB
Ducth Lady Sáng Tạo cho trẻ từ 4-6 tuổi dạng hộp thiếc
20743/2014/ATTP-XNCB
Dutch Lady Khám Phá Gold - Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 2-4 tuổi dạng hộp thiếc
20750/2014/ATTP-TNCB
Ducth Lady Sáng Tạo Gold cho trẻ từ 4-6 tuổi dạng hộp thiếc
20742/2014/ATTP-XNCB
9642 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN Thực phẩm chức năng: Vượng Nam Đan
13430/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tài liệu dùng trong hội nghị hội thảo
Kịch bản quảng cáo
9643 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM Thực phẩm bổ sung: HẠT NÊM KNORR THỊT THĂN XƯƠNG ỐNG & TỦY BỔ SUNG VITAMIN A
2570/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
9644 Công ty cổ phần sữa Việt Nam Thực phẩm bổ sung : Sản phẩm dinh dưỡng Nhãn hiệu OPTIMUM GOLD 4
1544/2015/ATTP - XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
9645 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM Thực phẩm bổ sung: HẠT NÊM KNORR THỊT THĂN XƯƠNG ỐNG & TỦY BỔ SUNG VITAMIN A
2570/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo