TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
9641 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO Thực phẩm chức năng: Faz
15222/2013/ATTP-XNCB Túi nylon với thông tin sản phẩm Faz
Kịch bản quảng cáo
9642 CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR-AUSTRAPHARM MEMOLIFE-N: thuộc nhóm thực phẩm chức năng.
3409/2014/ATTP-XNCB Trên báo chí, tờ rơi, poster, internet
Kịch bản quảng cáo
9643 Công ty cổ phần Bảo Ngọc Việt-Úc BẢO XUÂN HOÀN (thuộc nhóm thực phẩm chức năng)
27283/2013/ATTP-XNCB Ngoài trời, hội thảo, trên xe, tờ rơi, băng rôn, báo, baner, catalogue
Kịch bản quảng cáo
9644 Công ty cổ phần Bảo Ngọc Việt-Úc VITAESTRA (thuộc nhóm thực phẩm chức năng)
27285/2013/ATTP-XNCB Ngoài trời, hội thảo, trên xe, tờ rơi, băng rôn, báo, baner, catalogue
Kịch bản quảng cáo
9645 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC VIỆT Thực phẩm chức năng Dưỡng Khớp Linh Phạm Thiên Long
5773/2014/ATTP-XNCB Tờ rơi tờ dán, poster, pano áp phích, biển hiệu, báo mạng, báo giấy
Kịch bản quảng cáo