TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
7806 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KIM THĂNG Thực phẩm chức năng:  Cảm Mạo Tố Trẻ Em Ching On Tong Cold Syrup For Children
1467/2015/ATTP-XNCB Quảng cáo trên báo, tạp chí, mạng internet, Banner, Poster, tờ rơi, bảng hiệu, túi giấy, túi nilon, kệ trưng bày, vỉ treo sản phẩm, rổ trưng bày.
Kịch bản quảng cáo
7807 Công ty Tnhh dược phẩm Healthy Beauty Thực phẩm chức năng VIÊN NÉN GLUCOLLAGEN 7 IN 1
18651/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
-Quảng cáo trên tờ rơi, poster. In ấn trên các vật dụng như: nón, viết, áo.... -Quảng cáo trên các báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet.
Kịch bản quảng cáo
7808 CÔNG TY TNHH AZN VIỆT NAM Thực phẩm chức năng Viên bổ khớp PANADRIN số 151.1
21898/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
7809 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN Thực phẩm chức năng: Vượng Nam Đan
13430/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tài liệu dùng trong hội nghị hội thảo
Kịch bản quảng cáo
7810 Công Ty TNHH DP HARIFO Thực phẩm chức năng Long cốt tiên
13998/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Tạp chí, Cẩm nang, Tờ rơi, poster, Kệ trưng bay, banner. Báo điện tử, Báo giấy.
Kịch bản quảng cáo