TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
6 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ÍCH PHÚ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe UBB® Healthy Foot Support
48482/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Tờ rơi, sách, tạp chí, poster và panô ngoài trời. Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác. Hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, vật thể phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể quảng cáo, vật thể di động khác. Phương tiện giao thông. Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật
Kịch bản quảng cáo
7 Công Ty TNHH Enesis Việt Nam Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools Fizz
22232/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
8 Công ty TNHH Bayer Việt Nam Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Antibio Pro
17609/2016/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
In ấn tờ rơi, áp phích, quảng cáo trên vật phẩm và các phương tiện quảng cáo khác.
Kịch bản quảng cáo
9 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ÍCH PHÚ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe UBB® INOSITOL
32122/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Tờ rơi, sách, tạp chí, poster và panô ngoài trời cho công chúng. Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác. Hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, vật thể phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể quảng cáo, vật thể di động khác. Phương tiện giao thông. Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật
Kịch bản quảng cáo
10 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại AMA Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: AMABABY FORT
41527/2017/ATTP-XNCB Poster, internet, báo mầu, báo giấy, hội nghị, hội thảo, tờ rơi
Kịch bản quảng cáo