TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
6 Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Gia Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tỏi đen Blaga
6350/2016/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Tờ rơi
Kịch bản quảng cáo
7 Công ty TNHH Thực phẩm chức năng LOHHA Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lohha Trí Não
47124/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên đài phát thanh
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
8 Công ty TNHH Thực phẩm chức năng LOHHA Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng Phục Linh Plus
44293/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Kịch bản quảng cáo
9 CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE ROCKET1H
25887/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE ROCKET+
13441/2017/ATTP-XNCB
10 Công ty TNHH Thực phẩm chức năng LOHHA Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng Phục Linh Plus
44293/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo