TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
6 Công ty TNHH Dược phẩm Tuệ Đức Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tuệ Đức Bảo Ích Can
30333/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Hội thảo, hội nghị
Kịch bản quảng cáo
7 Công Ty TNHH Một Thành Viên Herbalife Việt Nam Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc (Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate);
38619/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo trên áp phích, poster, tạp chí, tờ rơi, catalog, xuất bản phẩm, standee và vật thể di động khác.
Kịch bản quảng cáo
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc – Hương Xoài (Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate – Mango);
37709/2017/ATTP-XNCB
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc – Hương Quýt (Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate – Mandarin Flavor).
37708/2017/ATTP-XNCB
8 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Thực phẩm chức năng: Cốm vi sinh Bio - acimin Gold
16676/2013/ATTP- XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
tờ rơi, tờ dán....
Kịch bản quảng cáo
9 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ CHU VIỆT. THỰC PHẨM CHỨC NĂNG (THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE): NEW CAO NGỰA CHU VIỆT
10684/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Kịch bản quảng cáo
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG (THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE): NEW CAO NGỰA BẠCH CHU VIỆT
14668/2017/ATTP-XNCB
10 Công Ty TNHH Một Thành Viên Herbalife Việt Nam Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Hỗn Hợp Chất Xơ Hoạt Hóa - Hương Táo (Health Supplement: Active Fiber Complex – Apple Flavor)
15112/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo trên áp phích, poster, tạp chí, tờ rơi, catalog, xuất bản phẩm, standee và vật thể di động khác.
Kịch bản quảng cáo