TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
6 Công ty TNHH TÂN THÁNH HỮU Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOSINBO
2934/2018/ĐKSP Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Kịch bản quảng cáo
7 CÔNG TY TNHH NUBEST Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nubest Tall
3309/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video
Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo
8 Công ty TNHH thương mại Isopharco Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Action ISO
38761/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng tờ rơi, tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm, catalouge, hộp mô hình sản phẩm Quảng cáo trên các phương tiện giao thông công cộng, thùng xe tải, xe bus, khu vực chờ thang máy Quảng cáo trên internet, mạng xã hội
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Action 60'
44378/2017/ATTP-XNCB
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calmax Plus
40458/2017/ATTP-XNCB
9 Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: DOCTORBIO TÓC KHỎE ĐẸP
45708/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Kịch bản quảng cáo
10 Công ty cổ phần FACENCO Thực phẩm bảo vệ sức khỏe COTIPA200
38993/2017/ATTP-XNCB Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
hội nghị, hội thảo; báo điện tử, Internet; tờ rơi công chúng; thùng xe di động; phương tiện giao thông; kệ giá trưng bày; nhà chờ, bến tàu xe
Kịch bản quảng cáo