TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
7806 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA SỨC SỐNG VIỆT NAM Sản phẩm dinh dưỡng giàu Protein Nepro 2
2 Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo tờ rơi, poster
Kịch bản quảng cáo
7807 Công ty TNHH Thương mại Hoa tử đằng Việt Nam Thực phẩm chức năng Viên nang Tỏi và hành đen lên men
10469/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
7808 Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Natural Calci (Viên nén bao phim)- thuộc nhóm thực phẩm chức năng.
6326/2014/ATTP-XNCB Quảng cáo cho công chúng: Trên web, sách báo, tạp chí, tờ rơi, bảng, biển, pano, áp phích, băng rôn, vật thể phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác.
Kịch bản quảng cáo
7809 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN PHÚC Thực phẩm chức năng GINKGOMIN PLUS
17246/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
- Quảng cáo trên tờ rơi, poster,internet, mạng xã hội. - Quảng cáo trên các ấn phẩm, sản phẩm, tài liệu, công cụ, vật dụng truyền thông.
Kịch bản quảng cáo
7810 Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam Thực phẩm bổ sung: Sản phẩm dinh dưỡng Enfagrow A+4 vị Vanilla (hộp giấy)
24357/2013/ATTP-XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Cẩm nang, tài liệu, vật dụng quảng cáo, các vật phẩm in ấn trên kệ và tủ trưng bày, bán hàng, quầy thu ngân.
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bổ sung: Sản phẩm dinh dưỡng Enfagrow A+4 vị Vanilla (hộp thiếc)
24358/2013/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+4 hương Vanilla
26633/2013/ATTP-XNCB
Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+4 hương Chocolate
26634/2013/ATTP-XNCB