TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

STT Doanh nghiệp Sản phẩm Số công bố hợp quy Hình thức quảng cáo Nội dung được xác nhận
Số XNQC
Ngày cấp
7806 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO Thực phẩm chức năng: Faz
15222/2013/ATTP-XNCB Túi nylon với thông tin sản phẩm Faz
Kịch bản quảng cáo
7807 Công ty cổ phần Bảo Ngọc Việt-Úc VITAESTRA (thuộc nhóm thực phẩm chức năng)
27285/2013/ATTP-XNCB Ngoài trời, hội thảo, trên xe, tờ rơi, băng rôn, báo, baner, catalogue
Kịch bản quảng cáo
7808 Công ty cổ phần sữa Việt Nam Thực phẩm bổ sung : Sữa tươi tiệt trùng ít đường - Nhãn hiệu Vinamilk
4047/2014/ATTP - XNCB Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
Quảng cáo trên các website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Kịch bản quảng cáo
Thực phẩm bổ sung : Sữa tươi tiệt trùng không đường - Nhãn hiệu Vinamilk
4562/2014/ATTP - XNCB
7809 Công ty cổ phần Bảo Ngọc Việt-Úc BẢO XUÂN HOÀN (thuộc nhóm thực phẩm chức năng)
27283/2013/ATTP-XNCB Ngoài trời, hội thảo, trên xe, tờ rơi, băng rôn, báo, baner, catalogue
Kịch bản quảng cáo
7810 CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR-AUSTRAPHARM MEMOLIFE-N: thuộc nhóm thực phẩm chức năng.
3409/2014/ATTP-XNCB Trên báo chí, tờ rơi, poster, internet
Kịch bản quảng cáo